Jeg laver løbende forskellige typer holdundervisning i bevidst bevægelse. Nogle hold har et terapeutisk og selvudviklende formål og andre hold er der fokus på at skabe grounding og glæde gennem god musik og fri bevægelse.

Aktuelle hold:

Dans Dig Fri

I samarbejde med psykoterapeut Marloes Demmer udbyder jeg et hold i Sorø, hvor formålet er, at hengive sig til nuet, kroppen og musikken. Det kan være en øvelse i at sanse og registrere, hvordan kroppen reagerer på impulser, som kan komme fra de øvrige dansere, fra musikken eller fra tanker.

Den frie dans har ikke nogen fast koreografi. Du guides i stedet gennem et landskab af varieret musik, der inviterer til at sætte krop på indre følelser og stemninger. Kroppen skal ikke præstere noget til denne time for der ikke noget rigtigt og forkert.

Vi starter og slutter altid timen i roligt tempo og undervejs bliver musikken gradvis mere legende og energifuld. Der vil være blide guidninger, som alle er invitationer, du kan følge eller lade passere.

Dansen foregår i et dejligt yogalokale på stationspladsen 2a, 4180 Sorø. Vi danser hver søndag kl. 10.00

Du kan følge med og finde mere information på vores facebook side her: http://www.facebook.com/DansDigFri

Jeg udbyder også hold gennem LOF i Sorø: https://lof.dk/soroe/kurser/motion-sundhed/dans-dig-fri/id/211117