Jeg har altid været optaget af, hvordan mennesket fungerer psykisk, kropsligt og socialt og hvordan disse tre spiller sammen.


Mit formål med at være terapeut er at hjælpe mennesker til at skabe mere livsglæde og en følelse af handlekraft. Når vi får indsigt i vores egne kropslige, psykiske og adfærdsmæssige reaktionsmønstre, så har vi mulighed for at tage ejerskab over disse. Det er dét, jeg ønsker at hjælpe mennesker med.

Som psykomotorisk terapeut har jeg en kropsfænomenologisk tilgang. Det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i den krop, hvori sindet bor, og hvorfra vi sanser og oplever verden.

Jeg ser mennesket i et holistisk perspektiv. Når jeg arbejder med ét aspekt af mennesket er det vel vidende, at alle andre aspekter også spiller ind og potentielt kan være nøglen til at løse eller åbne op for en større forståelse af et dilemma.

Uddannelsesbaggrund:

2017 Professionsbachelor i Psykomotorik fra University Collage Copenhagen.

2016 Mindfulness v. Pernille Mørup

2020 Kandidat i Pædagogisk Psykologi fra Aarhus Universitet.

2020 Certificeret Kognitiv Mentor og Coach hos WATTAR-gruppen