Jeg ønsker at hjælpe dig til at få et rigere liv med større handlekraft og mere positiv kontakt til din krop og dit sind.

I det terapeutiske rum er du velkommen med hvad du end bærer på. Intet er for småt eller for stort. Når du er i terapi handler det om at lære at mestre livet med alt hvad det indebærer. Derfor tager jeg i høj grad udgangspunkt i det, som fylder hos dig i lige netop det nu, hvori vi er til stede sammen.

Kroppen er et fantastisk redskab til at komme til stede i nuet og rumme svære følelser og situationer. Meget af terapien er derfor centreret omkring at øge din kropsbevidsthed og blive “ven med din krop”, da det er gennem kroppen at du sanser og oplever verden.


Hvis du vil vide mere om hvordan terapien foregår, og om jeg kan hjælpe dig, kan du ringe og få en gratis uforpligtende samtale.

Første session varer halvanden time. Derefter varer de 1 time.

Prisen er 500 kr. pr. gang.