Om mig

Catja Kjøbek

Book

Catja Kjøbek

Book

Catja Kjøbek

Psykomotorisk terapeut, cand. pæd. pæd. psyk og

kognitiv mentor og coach

Jeg oplever, at de fleste mennesker er meget mere ressourcefulde, end de selv er klar over. Jeg er optaget af, hvordan vi kan styrke forbindelsen til os selv, og dermed få adgang til det lager af ressourcer, som for de flestes vedkommende ligger ubrugte hen.

For mig er det meget meningsfuldt at bruge kroppen som redskab til at åbne op for bevidstheden om egne ressourcer. Min fornemste opgave som terapeut er at hjælpe mine klienter et sted hen, hvorfra de ikke længere har brug for min hjælp. Det som betyder noget er ikke mine tolkninger og analyser men at den enkelte klient oplever at få et bedre forhold til sig selv, sin krop, tanker, følelser og relationer til andre mennesker.

At forstå menneskers natur er en grundnysgerrighed, som har fulgt mig det meste af mit liv. Allerede som ung teenager dykkede jeg i flere skriftlige skoleprojekter ned i at forstå, hvordan menneskets krop og psyke hang sammen.

Min store nysgerrighed og åbenhed har ført mig omkring mange holistiske, alternative og nytænkende praksisformer. Samtidig har jeg en mere analytisk og refleksiv side, som er optaget af den videnskabsteoretiske baggrund for de forskellige metoder og gerne vil forstå dem i relation til hinanden.

Som terapeut mener jeg, at man må gå vejen selv, før man kan hjælpe andre. Jeg har løbende gået i egen terapi og har gennem flere år haft egen meditativ praksis. Gennem supervision får jeg refleksion og kollegaers perspektiver på den terapi jeg udfører.

Psykomotorisk terapeut

Catja Kjøbek

Elmevej 22

4180 Sorø

Telefon: 21 69 71 19

Mailadresse: c.kjobek@gmail.com

Følg med her

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE